organizacje pożytku publicznego

"NOWORUDZKIE STOWARZYSZENIE PRO PUBLICO BONO" - NOWA RUDA

  • KRS:0000148946
  • Nazwa: "NOWORUDZKIE STOWARZYSZENIE PRO PUBLICO BONO"
  • Adres:57-400 NOWA RUDA, RYNEK 1 / 1
  • Miasto:NOWA RUDA
  • Gmina:NOWA RUDA
  • Powiat:KŁODZKI
  • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
  • Data nadania cechy OPP:2005-01-27
  • Konto bankowe:23953600012001000301110001
  • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - NOWA RUDA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE