organizacje pożytku publicznego

NIEZALEŻNY ZWIĄZEK HARCERSTWA CZERWONY MAK IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO - SKAWINA

 • KRS:0000100052
 • Nazwa: NIEZALEŻNY ZWIĄZEK HARCERSTWA CZERWONY MAK IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO
 • Adres:32-050 SKAWINA, SŁONECZNA 6
 • Miasto:SKAWINA
 • Gmina:SKAWINA
 • Powiat:KRAKOWSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-01-15
 • Adres WWW:http://www.czerwonymak.skawina.pl
 • Konto bankowe:44860000020000002178310001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE