organizacje pożytku publicznego

NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY - KAMIONKA

 • KRS:0000047959
 • Nazwa: NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY
 • Adres:13-100 NIDZICA, ŻEROMSKIEGO 10
 • Miasto:KAMIONKA
 • Gmina:NIDZICA
 • Powiat:NIDZICKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-04-30
 • Adres WWW:http://funduszlokalny.nidzica.pl
 • Konto bankowe:10883400092001000050050004
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE