organizacje pożytku publicznego

"NASZE DZIECI" - TYNIEC MAŁY

 • KRS:0000278628
 • Nazwa: "NASZE DZIECI"
 • Adres:55-040 KOBIERZYCE, DOMASŁAWSKA 10
 • Miasto:TYNIEC MAŁY
 • Gmina:KOBIERZYCE
 • Powiat:WROCŁAWSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-04-13
 • Konto bankowe:41102052420000250201805233
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE