organizacje pożytku publicznego

MILANOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU - MILANÓWEK

 • KRS:0000267444
 • Nazwa: MILANOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
 • Adres:05-822 MILANÓWEK, WARSZAWSKA 32
 • Miasto:MILANÓWEK
 • Gmina:MILANÓWEK
 • Powiat:GRODZISKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-10-19
 • Adres WWW:http://www.mu3w.pl
 • Konto bankowe:11929100010086826420000010
 • Zadania OPP:6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - MILANÓWEK
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE