organizacje pożytku publicznego

MIEJSKI KLUB SPORTOWY WŁADYSŁAWOWO - WŁADYSŁAWOWO

 • KRS:0000031626
 • Nazwa: MIEJSKI KLUB SPORTOWY WŁADYSŁAWOWO
 • Adres:84-120 WŁADYSŁAWOWO, 1000 LECIA PP 8 / 18
 • Miasto:WŁADYSŁAWOWO
 • Gmina:WŁADYSŁAWOWO
 • Powiat:PUCKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-03-10
 • Adres WWW:http://www.mks-wladyslawowo.blog.onet.pl
 • Konto bankowe:18834800030000000712730001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WŁADYSŁAWOWO
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE