organizacje pożytku publicznego

MIĘDZYSZKOLNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "CZARNI" - OLECKO

 • KRS:0000104279
 • Nazwa: MIĘDZYSZKOLNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "CZARNI"
 • Adres:19-400 OLECKO, PARK 1
 • Miasto:OLECKO
 • Gmina:OLECKO
 • Powiat:OLECKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2010-02-26
 • Adres WWW:http://www.czarniolecko.pl
 • Konto bankowe:47933900060000000320300001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OLECKO
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE