organizacje pożytku publicznego

MIASTECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE - MIASTKO

 • KRS:0000211853
 • Nazwa: MIASTECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE
 • Adres:77-200 MIASTKO, MICKIEWICZA 2
 • Miasto:MIASTKO
 • Gmina:MIASTKO
 • Powiat:BYTOWSKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-04-13
 • Konto bankowe:20102047080000760200181206
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE