organizacje pożytku publicznego

LUDOWY KLUB SPORTOWY "OLIMPIA" W WOJNICZU - WOJNICZ

 • KRS:0000051387
 • Nazwa: LUDOWY KLUB SPORTOWY "OLIMPIA" W WOJNICZU
 • Adres:32-830 WOJNICZ, WARSZAWSKA 43
 • Miasto:WOJNICZ
 • Gmina:WOJNICZ
 • Powiat:TARNOWSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-02-17
 • Adres WWW:http://www.olimpiawojnicz.ovh.org
 • Konto bankowe:38858900060010000003320001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WOJNICZ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE