organizacje pożytku publicznego

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ - ZIELONA GÓRA

 • KRS:0000052465
 • Nazwa: LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ
 • Adres:65-060 ZIELONA GÓRA, DRZEWNA 13
 • Miasto:ZIELONA GÓRA
 • Gmina:M. ZIELONA GÓRA
 • Powiat:M. ZIELONA GÓRA
 • Województwo:LUBUSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-03-25
 • Konto bankowe:49102054020000090201152164
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ZIELONA GÓRA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE