organizacje pożytku publicznego

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET BABA - ZIELONA GÓRA

 • KRS:0000060904
 • Nazwa: LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET BABA
 • Adres:65-067 ZIELONA GÓRA, STARY RYNEK 17
 • Miasto:ZIELONA GÓRA
 • Gmina:M. ZIELONA GÓRA
 • Powiat:M. ZIELONA GÓRA
 • Województwo:LUBUSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-03-31
 • Konto bankowe:18106000760000320001041094
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ZIELONA GÓRA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE