organizacje pożytku publicznego

LUBUSKI RUCH NA RZECZ KOBIET I RODZINY "ŻAR" - ŻARY

 • KRS:0000053154
 • Nazwa: LUBUSKI RUCH NA RZECZ KOBIET I RODZINY "ŻAR"
 • Adres:68-200 ŻARY, WROCŁAWSKA 5
 • Miasto:ŻARY
 • Gmina:ŻARY
 • Powiat:ŻARSKI
 • Województwo:LUBUSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-01-18
 • Konto bankowe:36102054600000510200420505
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ŻARY
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE