organizacje pożytku publicznego

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA - KURZĘTNIK

 • KRS:0000253650
 • Nazwa: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA
 • Adres:13-306 KURZĘTNIK, WYBUDOWANIE 4
 • Miasto:KURZĘTNIK
 • Gmina:KURZĘTNIK
 • Powiat:NOWOMIEJSKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-01-08
 • Adres WWW:http://www.lgdziemialubawska.pl
 • Konto bankowe:92948411212001011541950001
 • Zadania OPP:7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE