organizacje pożytku publicznego

LOGAN WITOWICE - WITOWICE

 • KRS:0000246015
 • Nazwa: LOGAN WITOWICE
 • Adres:57-120 WIĄZÓW, 43
 • Miasto:WITOWICE
 • Gmina:WIĄZÓW
 • Powiat:STRZELIŃSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-11-30
 • Konto bankowe:30958500070040040007070001
 • Zadania OPP:5) ochrona i promocja zdrowia
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Znajdź OPP