organizacje pożytku publicznego

KWIATONOWICKIE STOWARZYSZENIE "HOMINI" - KWIATONOWICE

 • KRS:0000029354
 • Nazwa: KWIATONOWICKIE STOWARZYSZENIE "HOMINI"
 • Adres:38-333 ZAGÓRZANY, 21
 • Miasto:KWIATONOWICE
 • Gmina:GORLICE
 • Powiat:GORLICKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-08-31
 • Adres WWW:http://----------------
 • Konto bankowe:31124051101111000052086665
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE