organizacje pożytku publicznego

KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W LIDZBARKU - LIDZBARK

 • KRS:0000153636
 • Nazwa: KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W LIDZBARKU
 • Adres:13-230 LIDZBARK, AKACJOWA 19
 • Miasto:LIDZBARK
 • Gmina:LIDZBARK
 • Powiat:DZIAŁDOWSKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-05-27
 • Adres WWW:http://www.kbractwos.republika.pl
 • Konto bankowe:13821500062001000027010002
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE