organizacje pożytku publicznego

KUJAWSKO POMORSKIE STOWARZYSZNIE POMOCY BLIŹNIEMU "JUDYM" - KOŁACZKOWO

 • KRS:0000218340
 • Nazwa: KUJAWSKO POMORSKIE STOWARZYSZNIE POMOCY BLIŹNIEMU "JUDYM"
 • Adres:89-200 KOŁACZKOWO, POWSTAŃCÓW WLKP. 35 / -
 • Miasto:KOŁACZKOWO
 • Gmina:SZUBIN
 • Powiat:NAKIELSKI
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-07-12
 • Konto bankowe:55102014620000720201172477
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE