organizacje pożytku publicznego

KROŚNIEŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY - KROSNO ODRZAŃSKIE

 • KRS:0000132153
 • Nazwa: KROŚNIEŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY
 • Adres:66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE, POCZTOWA 9 / 6
 • Miasto:KROSNO ODRZAŃSKIE
 • Gmina:KROSNO ODRZAŃSKIE
 • Powiat:KROŚNIEŃSKI
 • Województwo:LUBUSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-10-13
 • Adres WWW:http://www.republika.pl/kropom
 • Konto bankowe:11109015510000000055133154
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KROSNO ODRZAŃSKIE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE