organizacje pożytku publicznego

KRAŚNICKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE - KRAŚNIK

 • KRS:0000040665
 • Nazwa: KRAŚNICKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE
 • Adres:21-210 KRAŚNIK, SZPITALNA 1A
 • Miasto:KRAŚNIK
 • Gmina:KRAŚNIK
 • Powiat:KRAŚNICKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-12-19
 • Adres WWW:http://www.szkolaspoleczna.krasnik.pl
 • Konto bankowe:48124024831111000033348395
 • Zadania OPP:11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KRAŚNIK
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE