organizacje pożytku publicznego

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W SZCZECINIE - SZCZECIN

 • KRS:0000059215
 • Nazwa: KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W SZCZECINIE
 • Adres:71-601 SZCZECIN, MONTWIŁŁA 2
 • Miasto:SZCZECIN
 • Gmina:M. SZCZECIN
 • Powiat:M. SZCZECIN
 • Województwo:ZACHODNIOPOMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-11-29
 • Adres WWW:http://www.kta.szczecin.pl
 • Konto bankowe:37124039301111000042288512
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SZCZECIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE