organizacje pożytku publicznego

KOSTRZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DOROŚLI - DZIECIOM - KOSTRZYN

 • KRS:0000073706
 • Nazwa: KOSTRZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DOROŚLI - DZIECIOM
 • Adres:62 - 025 KOSTRZYN, KURPIŃSKIEGO 16
 • Miasto:KOSTRZYN
 • Gmina:KOSTRZYN
 • Powiat:POZNAŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-04-26
 • Adres WWW:http://www.dorosli-dzieciom.pl
 • Konto bankowe:36102040270000170203570397
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KOSTRZYN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE