organizacje pożytku publicznego

"KIWANIS KLUB PUŁAWY" - PUŁAWY

 • KRS:0000008541
 • Nazwa: "KIWANIS KLUB PUŁAWY"
 • Adres:24-100 PUŁAWY, PARTYZANTÓW 44
 • Miasto:PUŁAWY
 • Gmina:PUŁAWY
 • Powiat:PUŁAWSKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-01-25
 • Konto bankowe:62124024121111001012713045
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PUŁAWY
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE