organizacje pożytku publicznego

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA W TRZEŹWOŚCI REGIONU KUTNOWSKIEGO PRZY SANKTUARIUM MARYJNYM W GŁOGOWCU - GŁOGOWIEC

  • KRS:0000132149
  • Nazwa: KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA W TRZEŹWOŚCI REGIONU KUTNOWSKIEGO PRZY SANKTUARIUM MARYJNYM W GŁOGOWCU
  • Adres:99- 300 KUTNO, 10
  • Miasto:GŁOGOWIEC
  • Gmina:KUTNO
  • Powiat:KUTNOWSKI
  • Województwo:ŁÓDZKIE
  • Data nadania cechy OPP:2005-07-29
  • Konto bankowe:16902100080010684520000001
  • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE