organizacje pożytku publicznego

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH "OTWARTE SERCA" PRZY PARAFII ŚW.BARTŁOMIEJA W ŁAPANOWIE - ŁAPANÓW

 • KRS:0000035414
 • Nazwa: KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH "OTWARTE SERCA" PRZY PARAFII ŚW.BARTŁOMIEJA W ŁAPANOWIE
 • Adres:32-740 ŁAPANÓW, 1
 • Miasto:ŁAPANÓW
 • Gmina:ŁAPANÓW
 • Powiat:BOCHEŃSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-03-23
 • Konto bankowe:90859100070120000021050001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ŁAPANÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE