organizacje pożytku publicznego

KASZUBSKA FUNDACJA REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PODARUJ TROCHĘ SŁOŃCA" - STARKOWA HUTA 35

 • KRS:0000054195
 • Nazwa: KASZUBSKA FUNDACJA REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PODARUJ TROCHĘ SŁOŃCA"
 • Adres:83-312 HOPOWO,
 • Miasto:STARKOWA HUTA 35
 • Gmina:SOMONINO
 • Powiat:KARTUSKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-06-22
 • Adres WWW:http://www.kfron.ovh.org
 • Konto bankowe:49830900000080033620000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Znajdź OPP