organizacje pożytku publicznego

JASIELSKIE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW - JASŁO

 • KRS:0000253050
 • Nazwa: JASIELSKIE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW
 • Adres:38-200 JASŁO, KADYIEGO 12
 • Miasto:JASŁO
 • Gmina:JASŁO
 • Powiat:JASIELSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-01-31
 • Adres WWW:http://www.jsp.org.pl
 • Konto bankowe:57862710112001001343560001
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - JASŁO
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE