Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
organizacje pożytku publicznego

JAROSŁAWSKA FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ" - JAROSŁAW

 • KRS:0000094513
 • Nazwa: JAROSŁAWSKA FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ"
 • Adres:37-500 JAROSŁAW, SPYTKA 5 / 4
 • Miasto:JAROSŁAW
 • Gmina:JAROSŁAW
 • Powiat:JAROSŁAWSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-04-16
 • Adres WWW:http://www.pomocnadlon.abc.pl
 • Konto bankowe:12909600042001000022640001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - JAROSŁAW
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE