organizacje pożytku publicznego

JANOWSKIE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY "HUMANUS" - JANÓW LUBELSKI

 • KRS:0000184388
 • Nazwa: JANOWSKIE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY "HUMANUS"
 • Adres:23-300 JANÓW LUBELSKI, BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA 23
 • Miasto:JANÓW LUBELSKI
 • Gmina:JANÓW LUBELSKI
 • Powiat:JANOWSKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-05-27
 • Adres WWW:http://www.humanus.free.ngo.pl
 • Konto bankowe:42102032350000510200428755
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - JANÓW LUBELSKI
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE