organizacje pożytku publicznego

"INTERNATIONALER BUND POLSKA" - KRAKÓW

 • KRS:0000231494
 • Nazwa: "INTERNATIONALER BUND POLSKA"
 • Adres:30-091 KRAKÓW, BRONOWICKA 42 / POK. 602
 • Miasto:KRAKÓW
 • Gmina:M. KRAKÓW
 • Powiat:M. KRAKÓW
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-04-03
 • Adres WWW:http://www.ib-polska.pl
 • Konto bankowe:41124046501111000051601681
 • Zadania OPP:7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KRAKÓW
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE