organizacje pożytku publicznego

HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI - WOŁOMIN

 • KRS:0000315342
 • Nazwa: HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI
 • Adres:05-200 WOŁOMIN, PIŁSUDSKIEGO 44
 • Miasto:WOŁOMIN
 • Gmina:WOŁOMIN
 • Powiat:WOŁOMIŃSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-10-28
 • Adres WWW:http://hospicjumopatrznosci.org
 • Konto bankowe:02124063351111000051379476
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WOŁOMIN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE