organizacje pożytku publicznego

GRODKOWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ W GRODKOWIE - JĘDRZEJÓW

 • KRS:0000146592
 • Nazwa: GRODKOWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ W GRODKOWIE
 • Adres:49-200 GRODKÓW, RYNEK 1
 • Miasto:JĘDRZEJÓW
 • Gmina:GRODKÓW
 • Powiat:BRZESKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-01-24
 • Konto bankowe:82887000052001003001500151
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE