organizacje pożytku publicznego

GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI Z FENYLOKETONURIĄ - GDAŃSK

 • KRS:0000119375
 • Nazwa: GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI Z FENYLOKETONURIĄ
 • Adres:80-301 GDAŃSK, CHEŁMOŃSKIEGO 2
 • Miasto:GDAŃSK
 • Gmina:M. GDAŃSK
 • Powiat:M. GDAŃSK
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-12
 • Adres WWW:http://www.pku.neostrada.pl
 • Konto bankowe:17116022020000000052532109
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GDAŃSK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE