organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "Z OTWARTYM SERCEM..." IM. ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA - KAMESZNICA

 • KRS:0000328892
 • Nazwa: FUNDACJA "Z OTWARTYM SERCEM..." IM. ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA
 • Adres:34-383 KAMESZNICA, ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA 891
 • Miasto:KAMESZNICA
 • Gmina:MILÓWKA
 • Powiat:ŻYWIECKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-11-25
 • Adres WWW:http://www.fundacja.zotwartymsercem.org
 • Konto bankowe:09813100050015335720000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE