organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA WSPÓLNOTA NADZIEI - WIĘCKOWICE

 • KRS:0000115868
 • Nazwa: FUNDACJA WSPÓLNOTA NADZIEI
 • Adres:30-092 KRAKÓW, KRAKUSÓW 1 A / 43
 • Miasto:WIĘCKOWICE
 • Gmina:ZABIERZÓW
 • Powiat:KRAKOWSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-03-08
 • Adres WWW:http://www.farma.org.pl
 • Konto bankowe:35160010130002001162049001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WIĘCKOWICE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE