organizacje pożytku publicznego

"FUNDACJA WIOSKI FRANCISZKAŃSKIEJ" - JANICE

 • KRS:0000041185
 • Nazwa: "FUNDACJA WIOSKI FRANCISZKAŃSKIEJ"
 • Adres:59-623 LUBOMIERZ, 16
 • Miasto:JANICE
 • Gmina:LUBOMIERZ
 • Powiat:LWÓWECKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-10-26
 • Adres WWW:http://www.janice.org.pl
 • Konto bankowe:06191010642203573441210001
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE