organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA VIRIBUS UNITIS-POŁĄCZONYMI SIŁAMI - BABICE

 • KRS:0000164462
 • Nazwa: FUNDACJA VIRIBUS UNITIS-POŁĄCZONYMI SIŁAMI
 • Adres:32-551 BABICE, DOKTORA JANA GOŁĄBA 2
 • Miasto:BABICE
 • Gmina:BABICE
 • Powiat:CHRZANOWSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-07-28
 • Konto bankowe:51844400080000007939600001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE