organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA TEZEUSZ - KASINKA MAŁA

 • KRS:0000315831
 • Nazwa: FUNDACJA TEZEUSZ
 • Adres:34-734 KASINKA MAŁA, 657
 • Miasto:KASINKA MAŁA
 • Gmina:MSZANA DOLNA
 • Powiat:LIMANOWA
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-09-02
 • Adres WWW:http://www.tezeusz.pl
 • Konto bankowe:69116022020000000127794346
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KASINKA MAŁA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE