organizacje pożytku publicznego

"FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA" - PIASECZNO

 • KRS:0000126602
 • Nazwa: "FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA"
 • Adres:05-500 PIASECZNO, PRZESMYCKIEGO 40
 • Miasto:PIASECZNO
 • Gmina:PIASECZNO
 • Powiat:PIASECZYŃSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-05-19
 • Adres WWW:http://www.mikolaj.org.pl
 • Konto bankowe:26213000042001029999930006
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PIASECZNO
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE