organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA - ELBLĄG

 • KRS:0000027830
 • Nazwa: FUNDACJA ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA
 • Adres:82-300 ELBLĄG, CZĘSTOCHOWSKA 28
 • Miasto:ELBLĄG
 • Gmina:M. ELBLĄG
 • Powiat:M. ELBLĄG
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-02-09
 • Adres WWW:http://www.elblag.sds.pl
 • Konto bankowe:41116022020000000050258773
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ELBLĄG
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE