organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA STYPENDIA ŚWIESZYŃSKIE - ŚWIESZYNO

 • KRS:0000305467
 • Nazwa: FUNDACJA STYPENDIA ŚWIESZYŃSKIE
 • Adres:76-024 ŚWIESZYNO, 71
 • Miasto:ŚWIESZYNO
 • Gmina:ŚWIESZYNO
 • Powiat:KOSZALIŃSKI
 • Województwo:ZACHODNIOPOMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-11-21
 • Adres WWW:http://www.swieszyno.pl
 • Konto bankowe:28856600030110926750000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE