organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA STWORZENIA PANA SMOLENIA - BARANÓWKO

 • KRS:0000290988
 • Nazwa: FUNDACJA STWORZENIA PANA SMOLENIA
 • Adres:62-050 MOSINA, 21
 • Miasto:BARANÓWKO
 • Gmina:MOSINA
 • Powiat:POZNAŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-01-22
 • Adres WWW:http://www.fundacja-smolenia.org
 • Konto bankowe:92904800070000541220000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BARANÓWKO
Znajdź OPP