organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO - DZIEKANÓW LEŚNY

 • KRS:0000142952
 • Nazwa: FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO
 • Adres:05-092 ŁOMIANKI, M. KONOPNICKIEJ 1 / 189
 • Miasto:DZIEKANÓW LEŚNY
 • Gmina:ŁOMIANKI
 • Powiat:WARSZAWSKI ZACHODNI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-07-23
 • Adres WWW:http://www.fsr.pl
 • Konto bankowe:31105010251000002270225846
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE