organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA ŚNIEŻKI "TWOJA SZANSA" - BRZEŹNICA

 • KRS:0000231088
 • Nazwa: FUNDACJA ŚNIEŻKI "TWOJA SZANSA"
 • Adres:39-207 BRZEŹNICA, 18
 • Miasto:BRZEŹNICA
 • Gmina:DĘBICA
 • Powiat:DĘBICKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-11-30
 • Adres WWW:http://www.twojaszansa.org.pl
 • Konto bankowe:12864211392013390285540005
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BRZEŹNICA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE