organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA POMOCY UBOGIM ŚW.RITY Z CASCIA - ZAWIERCIE

 • KRS:0000287488
 • Nazwa: FUNDACJA POMOCY UBOGIM ŚW.RITY Z CASCIA
 • Adres:42-400 ZAWIERCIE, RATAJA 7 / -
 • Miasto:ZAWIERCIE
 • Gmina:ZAWIERCIE
 • Powiat:ZAWIERCIAŃSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-10-27
 • Adres WWW:http://www.fundacjaswietejrity.pl
 • Konto bankowe:20124049111111000053280758
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ZAWIERCIE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE