organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA POMOCY SZKOLE IM. EDWARDA MACHNIEWICZA - GÓRA

 • KRS:0000116200
 • Nazwa: FUNDACJA POMOCY SZKOLE IM. EDWARDA MACHNIEWICZA
 • Adres:56-200 GÓRA, SZKOLNA 1
 • Miasto:GÓRA
 • Gmina:GÓRA
 • Powiat:GÓROWSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-12-19
 • Adres WWW:http://www.fundacja-machniewicza.pl
 • Konto bankowe:19866900012012012023620001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GÓRA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE