organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" - JANTAR

 • KRS:0000129427
 • Nazwa: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ"
 • Adres:82-107 JANTAR, GDAŃSKA 1
 • Miasto:JANTAR
 • Gmina:STEGNA
 • Powiat:NOWODWORSKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-09-29
 • Adres WWW:http://www.fundacjawroc.pl
 • Konto bankowe:89124012711111000014929751
 • Zadania OPP:5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - JANTAR
Znajdź OPP