organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PIERWSZY KROK" - GDAŃSK

 • KRS:0000226503
 • Nazwa: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PIERWSZY KROK"
 • Adres:80-319 GDAŃSK, OPATA JACKA RYBIŃSKIEGO 24 / 4 B
 • Miasto:GDAŃSK
 • Gmina:M. GDAŃSK
 • Powiat:M. GDAŃSK
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-11-23
 • Adres WWW:http://pierwszykrok.gd.pl
 • Konto bankowe:63116022020000000128770468
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GDAŃSK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE