organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SALUS" - KLEWNO

 • KRS:0000027552
 • Nazwa: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SALUS"
 • Adres:11-440 RESZEL, 67
 • Miasto:KLEWNO
 • Gmina:RESZEL
 • Powiat:KĘTRZYŃSKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-02-16
 • Adres WWW:http://www.fundacja-salus.org.pl
 • Konto bankowe:90213000042001043990690001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Znajdź OPP