organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA POMOCY CHORYM I DZIECIOM "KUBUŚ" - SADURKI

 • KRS:0000324460
 • Nazwa: FUNDACJA POMOCY CHORYM I DZIECIOM "KUBUŚ"
 • Adres:24-150 NAŁĘCZÓW, 3
 • Miasto:SADURKI
 • Gmina:NAŁĘCZÓW
 • Powiat:PUŁAWSKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-09-29
 • Adres WWW:http://www.fundacja-kubus.pl
 • Konto bankowe:53194010763067779500000000
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Znajdź OPP