organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "POMOC RODZINIE" - ŁOMIANKI

 • KRS:0000151624
 • Nazwa: FUNDACJA "POMOC RODZINIE"
 • Adres:05-092 ŁOMIANKI, K.K.BACZYŃSKIEGO 9
 • Miasto:ŁOMIANKI
 • Gmina:ŁOMIANKI
 • Powiat:WARSZAWSKI ZACHODNI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-07-29
 • Adres WWW:http://www.fpr.pl
 • Konto bankowe:91150020221210700451320000
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ŁOMIANKI
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE